این وبسایت با هدف معرفی  دکتر احمد علی پور و خدمت به علاقه مندان و دانشجویان رشته روانشناسی ایجاد گردیده.

همچنین بخش های مختلفی در قالب خدمات، در اختیار بازدیدکنندگان سایت قرار میگیرد.

از جمله آخرین کتاب های دکتر علی پور، آخرین مقالات، آخرین پرسشنامه ها و همچنین دیگر خدمات روان شناسی که در قالب فروشگاه قرار میگیرند.

certificate

صاحب امتیاز:

مدیریت این وبسایت با نظارت و با نظر مستقیم صاحب نام ،توسط  امید علی پور اداره میشود و تمام مسئولیت ها و امتیازات(مدیریت محتوا، نماد ها و …)و تمامی حقوق در  این صفحه متوجه ایشان خواهد بود.