به نام خدا

دکتر علی پور در سال ۱۳۴۵ در یکی از روستاهای منطقه صفی آباد دزفول متولد شده و دوران دانش آموزی را در منطقه و شهر دزفول گذراند و در سال ۱۳۶۴ با رتبه اول در رشته اقتصاد اجتماعی دیپلم گرفت.photo_2016-08-26_00-10-04

پذیرش در  دانشگاه

 در همان سال در اولین انتخاب خود یعنی روان شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی پذیرفته شد و در سال ۱۳۶۸ با رتبه اول در کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس در رشته روان شناسی عمومی پذیرفته شد.در سال ۱۳۷۱با فارغ التحصیلی و سهمیه بورس وارد دانشگاه پیام نور شد .

دکتری و استادی

 در سال ۱۳۷۴ وارد دوره دکتری روان شناسی دانشگاه تربیت مدرس شد و در سال ۱۳۷۹ با درجه عالی فارغ التحصیل گردید.ایشان در سال ۱۳۸۴ دانشیار و در سال ۱۳۸۹ به درجه استادی نایل شد و در حیطه روان شناسی سلامت و نوروسایکولوژی کتابها و آثار زیادی دارد بطوری که تعداد مقالات علمی-پژوهشی ایشان بیش از ۳۴۰ مقاله است.

برای اطلاعات بیشتر زندگی نامه علمی (CV) را ببینید.