* این مجموعه طبق  قوانین جمهوری اسلامی ایران، قوانین جرایم اینترنتی و مجموعه‌ی قوانین و مقررات تجارت الکترونیکی فعالیت میکند.

* مشتري از امكانات فروشگاه اينترنتي بايد طبق ضوابط و مقررات استفاده نمايد.

*  این وبسایت میکوشد با رعایت تمامی قوانین و مقررات وضع شده کسب و کار های اینترنتی و تعهد به تمامی موارد، تبدیل به مکانی مطمئن برای مراجعان خود گردد.

 *  تمامی محصولات موجود در فروشگاه با اجازه رسمی ازمولف اثر  به فروش می رسند.