زندگی نامه مختصر علمی-پژوهشی(رزومه) CV

نام: احمد

نام خانوادگي: علی پور

              تاريخ تولد: ۱۳۴۵                 

  

شغل (سمت يا مسئوليت): هیات علمی روانشناسی دانشگاه پیام نور-سازمان مرکزی تهران

 

مرتبه علمي: استاد پایه ۳۹

پست الكترونيكي :  alipor@pnu.ac.ir

capture

 

سوابق و مسئولیت ها:

  • عضو کمیسیون علوم انسانی شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری(عتف)
  • دبیرکمیسیون علوم انسانی شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری(عتف)
  • عضو کمیته روانشناسی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
  • عضو کمیته روانشناسی شورای تحول علوم انسانی
  • مدیر گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور(انتخاب در دو دوره)
  • رییس دانشکده علوم انسانی دانشگاه پیام نور
  • موسس و مدیر دکتری روانشناسی پیام نور
  • عضو شورای تدوین سند ملی آموزش و پرورش
  • بازرس دور دوم و سوم شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ج.ا.ایران
  • معاون پژوهشی دانشگاه پیام نور
  • مشاور رییس دانشگاه پیام نور
  • رییس کمیسیون روانشناسی سلامت سازمان نظام روانشناسی
  • نایب رییس کمیسیون روانشناسی عمومی سازمان نظام روانشناسی
  • موسس و رییس هیات مدیره انجمن روانشناسی سلامت ایران
  • عضو هیات موسس انجمن مطالعات سالمندی
  • موسس کارشناسی ارشد روانشناسی پیام نور
  • موسس آزمایشگاه مرکزی روانشناسی در مرکز تهران
  • موسس و سردبیر مجله روانشناسی سلامت
  • مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه
  • موسس مجله کودکان استثنایی و جانشین سردبیر
  • رتبه یازدهم در بین ۳۰ مولف پرمقاله علوم انسانی کشوربه انتخاب ISC
  • محقق نمونه دانشگاه پیام نور در۱۰ سال متوالی
  • عضویت در هیات تحریریه بیش از ده مجله علمی-پژوهشی
  • دارای بیش از۴۰۰مقاله علمی-پژوهشی وISI
  • دارای بیش از ۱۲ کتاب تالیفی و ترجمه

برای جزئیات بیشتر فایل کامل CV را از  اینجا دریافت کنید.